Aruyuveda

Boka direkt

Ayurveda

Ayurveda är en ca 5000 år gammal visdom för naturlig hälsa och inre utveckling. Även om vi idag lever annorlunda än vad man gjorde tidigare, är principerna fortfarande aktuella. Vi som människor har inte förändrats lika mycket som omgivning och livsstil. Ordet Ayurveda betyder ”kunskap om livet” eller ”kunskap om allt levande” och består av ett system av principer och begrepp, som alla har till syfte att skapa balans som en förutsättning för hälsa. Vi är kropp, sinne (tankar och känslor) och själ, en helhet. Det gäller att skapa balans i alla tre och det är vad Ayurveda kan hjälpa oss med.
 
När vi är i balans klarar vi utmanande situationer bättre, oavsett om det handlar om svåra livshädelser, hårda krav på jobbet eller andra motgångar. Vi hanterar stress mer konstruktivt och bli inte lika sjuka. När vi själva är i balans kan vi också samarbeta bättre med alla andra – även dem som inte är som vi. Livet blir roligare och lättare och vi njuter mer av tillvaron och varandra.

 
Vi alla är unika – det är vad Ayurveda bygger på. Förtåelsen för människors olikheter och unika resurser är en tillgång som underlättar. Tillgång till enkla och naturliga metoder så att var och en genom ökad kunskap, medvetenhet och självkännedom kan få utveklas individuellt efter sina förutsättninngar och behov. Ayurveda ger oss inspiration till att våga och kunna genomföra enkla positiva förändringar i vardagslivet.

Allt som existerar består enligt Ayurveda av olika kombinationer av de fem elementen rymd, luft, eld,vatten och jord. De fem elementen och dess egenskaper används för att beskriva tre krafter som kallas för doshor. På sanskrit, det språk som används inom Ayurveda i Indien, benämns doshorna Vata,Pitta, Kapha.

Dessa energier är inte statiska som elementen, utan dynamiska. De styr tillväxt och nedbrytning i alla fysiologiska och psykologiska processer i allt levande. En individs engenskaper, oavsett om det är en människa,ett djur eller träd, kan beskrivas utifrån dessa tre dynamiska krafter.

Att se på dig själv och din omvärld, ditt liv och dina aktiviteter utifrån ayurvedas tre krafter kan hjälpa dig att skapa balans genom att du förstå hur de verkar. Doshorna, och kunskap om deras respektive natur, hjälper dig att veta vad som är bra för just dig just nu, så att du kan välja det bland alla möjligheter som står dig till buds.

De flesta av oss är präglade av en dosha eller en kombination av två – några få har lika mycket av alla tre. Det vanligaste är en kombination av två doshor där ena är dominerande över den andra.

 

Doshor:

Vata: består av luft och rymd

Doshans kvalitet: lätt, subtil, klar, torr, oregelbunden, skrovlig, snabb, rörlig, kall.

 

En person som domineras av vata är ofta: Konstnärlig, kreativ och har en livlig fantasi. Är entusiastisk, generös, vital och gladlynt med en stark frihetslängtan. Tycker om omväxling och blir lätt uttråkad. Hon kan har svårt att omsätta alla ideer i praktiken,eftersom hon ständigt får nya visioner. Påverkas starkt av förändringar. Svängningar i energinivån är vanliga, vata personer kan har mycket energi som helst till att de blir helt slut.

 

Mår bra av att ha rutiner och en lugn plats för vila

 

Pitta: består av eld och vatten

Doshans kvalitet:Het, fet, vass, flytande, sur, ljus.

 

En person som domineras av pitta är ofta: vaken och alert med ett skarpt intellekt. Kan ta till sig information snabbt och använda den på ett effektivt sätt. Är ambitiös, säker, modig och nyfiken. Tvälingsinriktad – detta är både positivt och negativt.Förmåga att sätta upp mål, visualisera – inre och yttre. Ibland har dåligt med tålamod och kan vara krävande till och med hård mot dem som inte är lika snabba som hon själv. Brusar lätt upp om något går emot, irritation och ilska. Svårt att känna sina gränser, brinner helhjärtat – kan gå för långt i strävan att vara perfekt. Utbrändhet är en ganska typisk pittadiagnos.

 

Behöver avkoppling och att göra ingenting för att återhämta sig samt släppa sitt fokus på prestation.

 

Kapha: består av jord och vatten

Doshans kvalitet:Tung,kall,fet,långsam,slemmig,kompakt, mjuk, statisk, söt

 

En person som domineras av Kapha är ofta: Tålmodig, kärlekfull och omsorgsfull. Ha behagligt och vänligt sätt. Har Kraftigare benstomme och mer välutvecklad muskulatur än andra kroppstyper. Är kraftgt byggd med en tedens till övervikt och har ett långsamt rörelsemönster. Stabil, pålitlig och förnöjd med det som är. Hon behöver tid att lära sig saker, men har å andra sidan ett mycket gott minne. Söker inte förändring. Kan lida av nedstämdhet,brist på initiativ, apati. Undviker konflikter. Känner sig missnöjd – säger det inte utan tröstar med mat och sötsaker. Har svårt att stiga upp på morgonen.

 

Kapha personen behöver lära sig att välja just det som hon är räddast för – utmaning, stimulans och förändring.

 

 

BOKA DIREKT