Akupunktur

Hur kan akupunktur hjälpa mig?

Stress & depression

Känns allting meningslöst och svårt? Ibland kanske. Men för allt fler dyker den känslan upp allt oftare. Stress och för lite motion kan utlösa en depression. Men lyckligtvis så finns det hjälp att få, akupunktur har visat sig vara bra mot stress!

Akupunktur vid oförklarlig barnlöshet

Akupunktur är en mycket bra behandlingsform då man har oförklarliga svårigheter att bli med barn. Man ser till att hitta bristerna och det eventuella felen som orsakats för att rätta till det med akupunktur.

Rökning & akupunktur

Akupunkturens läkande egenskaper tros komma från en samverkan mellan det centrala nervsystemets olika nivåer samt frigörandet av endorfin. Med ökad välmående får akupunkturen rökaren att röka mindre och på sikt sluta helt!

Blodtryck och snarkning

Att må illa är psykiskt påfrestande. Det finns en speciell punkt för illamående på underarmen. Studier visar att akupunktur har bättre effekt än antiemetika och är utan biverkningar.

Smärta Ryggvärk & ryggskott

Ofta beror ryggvärken på spända muskler, muskelfästen eller leder men kan också uppkomma om en nerv, ryggdisk eller ryggkota påverkas.

Astma & Allergier

Akupunktur har gynsam påverkan på astmasymtom. Andningen underlättas på liknande sätt som genom bronkovidgande astmasprayer.

Läs mer om den kinesiska läkekonsten

Kinesisk medicin är en gammal läkekonst som åtminstone dateras till 1000 fKr. Självklart har kunskaperna utvecklats under århundradena, men många av de klassiska verken används fortfarande som referensverk. Kinesisk medicin spreds tidigt även till närliggande länder såsom Korea och Japan, men kinesiska läkare åkte även till Indien och arabvärlden och utbytte kunskap inom medicin. På 1500 och 1600 talen hade Kinesisk medicin även kommit till Europa via jesuitpräster och 1829 skrev vetenskapsmannen Gustaf Landgren en avhandling om akupunktur i Sverige. Dessvärre drabbades Kina av svåra tider under början av 1900 talet, Kejsardynastin föll och republik utropades. 1929 ville man förbjuda akupunkturen, men lyckades inte då protesterna ibland folket ute i provinserna blev för stort. Det var först när Mao kom tillmakten 1949 som han återinförde tillvaratagandet av akupunkturen och den kinesiska medicinen. Han ansåg att kinesisk medicin och västerländsk medicin skulle användas sida vid sida och ha samma status. I samband med Mao försvann dock mycket av den esoteriska aspekten i den kinesiska medicinen och man snabbutbildade sk barfotaläkare som kunde arbeta ute på landsbygden. Många välutbildade läkare och utövare försvann eller flydde utomlands under kulturrevolutionen 1966-1976, vilket måste inneburit att mycket av den traditionella medicinen och kunskaper försvann. I dag är merparten av sjukvården i Kina inriktade på västerländsk medicin, men det finns även kliniker som är specialiserade på kinesisk medicin. Man uppskattar att ca 1/5 av dagens läkare är inriktade på TCM (traditionell kinesisk medicin). Principen i den kinesiska medicinen är att man ska leva i balans med allt runt omkring för att kunna leva ett långt och hälsosamt liv. I kinesisk medicin ser man på kroppen på ett annat sätt än i västerländsk medicin. Människan ses som ett energisystem där allt hänger samman. Enligt den kinesiska medicinen består människan av fem substanser. Qi som är livsenergin. Blod som ger näring åt vävnader och inre organ samt förankrar ”shen” (livsanden). Essenser som ger kroppen dess fysiska struktur samt styrka och vitalitet. Kroppsvätskor vilka ger näring och fuktar framförallt hud, muskler och hår,. Shen som kan beskrivas som livsanden, den aspekt som ger människan sin vitalitet/livsgnista och som även omfattar vår intellektuella, känslomässiga och andliga kapacitet. Ett annat viktigt begrepp inom kinesisk medicin är meridianerna som är energibanor i vilka kroppens qi flödar fram. Utefter meridianerna ligger akupunkturpunkter som kan betraktas som tillträdesplatser till meridianens energiflöde. På så sätt kan man påverka både energiflödet i meridianen och i organet som den meridianen är förknippad med. Enligt Kinesisk medicin blir vi sjuka när en obalans uppstår i kroppen. Det kan vara för lite träning, för mycket träning, olämplig diet, väderomslag eller överdrivna känslor. Det som avgör om en sjukdomsfaktor leder tills sjukdom beror på hur stark vår motståndskraft är och hur stark sjukdomsfaktorn är. Så länge motståndskraften är starkare än sjukdomsfaktorn håller vi oss friska. Detta var några korta ord om den kinesiska medicinens historia och bakgrund. Det är i denna jag har min utgångspunkt när jag behandlar. Du kan komma till mig för behandling av alla möjliga hälsoproblem. Några vanliga hälsoproblem som ofta framgångsrikt kan behandlas med akupunktur är följande: Astma Allegi (hösnuva) Depression nedstämdhet Diarré Fibromyalgi Förkylning och influensa Förstoppning Hosta Huvudvärk Migrän Impotens Infertilitet Ledvärk Ledinflammation i knäna Mensvärk och mensproblem PMS Ryggvärk Sömnsvårigheter Tinnitus Utbrändhet Klimakteriebesvär
BOKA DIREKT